Meddelanden från Kvismare fågelstation

Nummer Referens
19 Pettersson J. 1972. Tundrapipare (Pluvialis dominica) för andra gången funnen i Sverige. Vår Fågelvärld 31:269.
18 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1971. 1972, 46 s. Örebro.
17 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1970. 1971, 54 s. Örebro.
16 Sondell J. 1970. Borevir och jaktrevir hos brun kärrhök (Circus aeruginosus). Vår Fågelvärld 29:288-299.
15 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1969. 1970, 49 s. Örebro.
14 Pettersson Å. 1970. Gulbena (Tringa flavipes) för första gången iakttagen i Sverige. Vår Fågelvärld 29:286-287.
13 Gyllin R, Thyselius B. 1970. Skrattmåsen (Larus ridibundus) i Närke 1967. Vår Fågelvärld 29:72-76.
12 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1968. 1969, 50 s. Örebro.
11 Gyllin R, Johannesson H, Larsson K. 1968. Dagrovfåglar och ugglor i Kvismaredalen vintrarna 1954/55-1966/67. Vår Fågelvärld 27:196-219.
10 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1967. 1968, 47 s. Örebro.
9 Gyllin R. 1967. Vinterfågelfaunan vid Oset. II. Non-Passeriner. Fauna och flora 62:223-244.
8 Johannesson H. 1967. Vinglängd och mätfel - ett försök till analys. Vår Fågelvärld 26:249-255.
7 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1966. 1967, 46 s. Örebro.
6 Gyllin R. 1966. Vinterfågelfaunan vid Oset. I. Passeriner. Fauna och flora 61:142-170.
5 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1965. 1966, 55 s. Örebro.
4 Gyllin R. 1965. Några synpunkter på förhållandet mellan rastande och sträckande vadare i inlandet. Vår Fågelvärld 24:218-234.
3 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1964. 1965, 38 s. Örebro.
2 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1963. 1964, 51 s. Örebro.
1 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1962. 1963, 42 s. Örebro.