Nummer Referens
8 Johannesson H. 1967. Vinglängd och mätfel - ett försök till analys. Vår Fågelvärld 26:249-255.
7 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1966. 1967, 46 s. Örebro.
6 Gyllin R. 1966. Vinterfågelfaunan vid Oset. I. Passeriner. Fauna och flora 61:142-170.
5 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1965. 1966, 55 s. Örebro.
4 Gyllin R. 1965. Några synpunkter på förhållandet mellan rastande och sträckande vadare i inlandet. Vår Fågelvärld 24:218-234.
3 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1964. 1965, 38 s. Örebro.
2 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1963. 1964, 51 s. Örebro.
1 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1962. 1963, 42 s. Örebro.