Hoppa till huvudinnehåll

Våtmarksinventeringar

I olika perioder har de restaurerade sjödelarna häckfågelinventerats beträffande våtmarksarter. År 1981 restaurerades Rysjön. Från och med 1982 har alla häckande våtmarksfåglar följts upp och ungfågelproduktionen beräknats.

På senare år har fågelstationen fördjupat samarbetet med länsstyrelsen. Från år 2009 har vi på länsstyrelsens uppdrag inventerat våtmarksfåglarna i samtliga våtmarksdelar av naturreservatet.