Nummer Referens
48 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1981. 1982, 64 s. Örebro.
47 Pettersson Å. 1981. Kvismaren - vegetation och fågelliv. Länsstyrelsen i Örebro län, Naturvårdsenheten. 138 s. Örebro.
46 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1980. 1981, 64 s. Örebro.
45 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1979. 1980, 64 s. Örebro.
44 Gyllin R. 1979. Skrattmåsen (Larus ridibundus) i Närke 1916-1975. Fåglar i Närke 2(1):1-31.
43 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1978. 1979, 49 s. Örebro.
42 Sondell J. 1978. Maskinutveckling för vegetationskontroll i våtmark. Statens Naturvårdsverk. Rapport 1042, 6 s. Solna.
41 Sondell J. 1978. Biotoprestaurering i Kvismaren. Anser, suppl 3:217-224.
40 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1977. 1978, 57 s. Örebro.
39 Johannesson H. 1977. Höksångarens (Sylvia nisoria) höststräck på Skandinaviska halvön. Vår Fågelvärld 36:238-242.
38 Sondell J. 1977. Sävsparvens (Emberiza schoeniclus) ruggning i Kvismaren. Vår Fågelvärld 36:174-184.
37 Pettersson Å. 1977. Häckningsframgång och ungvikter hos Kvismareområdets kråkor (Corvus corone cornix) 1973-1976. Vår Fågelvärld 36:161-173.
36 Odsjö T, Sondell J. 1977. Populationsutveckling och häckningsresultat hos brun kärrhök (Circus aeruginosus) i relation till förekomsten av DDT, PCB och kvicksilver. Vår Fågelvärld 36:152-160.
35 Källander H. 1977. Kattugglans (Strix aluco) och hornugglans (Asio otus) bytesval vid Kvismaren - en jämförelse. Vår Fågelvärld 36:134-142.
34 Pettersson J. 1977. Förekomsten av ugglor och rovfåglar i Kvismareområdet 1957-1976. Vår Fågelvärld 36:129-133.
33 Johannesson H. 1977. Kvismare fågelstation - historik och arbetsprojekt. Vår Fågelvärld 36:124-128.
32 Thorssell S. 1977. Naturvårdssträvanden i Kvismaren. Vår Fågelvärld 36:117-123.
31 Gyllin R, Källander H. 1977. Kvismareområdet - en skiss av landskapets och fågelfaunans utveckling. Vår Fågelvärld 36:105-116.
30 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1976. 1977, 51 s. Örebro.
29 Sondell J. 1976. Populationsutveckling hos kråka (Corvus corone cornix) i Kvismaren, Närke 1964-1973. Vår Fågelvärld 35:113-121.