Meddelanden från Kvismare fågelstation

Nummer Referens
59 Fåglar i Kvismaren - årsskrift 1985. Årgång 1, 1986(1), 72 s. Örebro.
58 Persson O. 1985. Inventering av våtmarksfåglar i Oset 1985. Fåglar i Närke 8:81-85.
57 Thorssell S. 1985. Oset i framtiden. Fåglar i Närke 8:75-80.
56 . 1985. Kvismaren - och fåglarna. 25 år med Kvismare fågelstation. . 128.
55 Gyllin R. Höststräckets tidsmässiga förlopp vid Öby Kulle, Kvismaren. Fåglar i Närke 8:8-26.
54 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1984. 1985, 72 s. Örebro.
53 Bensch S, Hasselquist D, Lindström Å. 1985. Höstflyttningsstrategi hos unga blåhakar Luscinia svecica. Vår Fågelvärld 44:197-206.
52 Hytteborn H, Sondell J. 1984. Markbehandling med bandvagn i Kvismaren och dess effekt på vegetationen 1979-1983. Statens Naturvårdsverk. 17 s. Solna.
51 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1983. 1984, 72 s. Örebro.
50 Sondell J, Thorssell S. 1985. Erfarenheter från biotoprestaureringar i Kvismaren åren 1973-1984. Vår Fågelvärld, suppl 10:99-112.
49 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1982. 1983, 72 s. Örebro.
48 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1981. 1982, 64 s. Örebro.
47 Pettersson Å. 1981. Kvismaren - vegetation och fågelliv. Länsstyrelsen i Örebro län, Naturvårdsenheten. 138 s. Örebro.
46 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1980. 1981, 64 s. Örebro.
45 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1979. 1980, 64 s. Örebro.
44 Gyllin R. 1979. Skrattmåsen (Larus ridibundus) i Närke 1916-1975. Fåglar i Närke 2(1):1-31.
43 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1978. 1979, 49 s. Örebro.
42 Sondell J. 1978. Maskinutveckling för vegetationskontroll i våtmark. Statens Naturvårdsverk. Rapport 1042, 6 s. Solna.
41 Sondell J. 1978. Biotoprestaurering i Kvismaren. Anser, suppl 3:217-224.
40 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1977. 1978, 57 s. Örebro.