Nummer Referens
67 Löf Arne. Vattenkemiska förändringar vid restaurering av Rysjön, Kvismaren. .
66b Skoglund J & Hytteborn H. 1990. Viable seeds in deposits of the former lakes K vismaren and Hornborgasjön, Sweden. Aquatic Botany 37:271-290.
66 Fåglar i Kvismaren - årsskrift 1989. Årgång 5, 1990(2), 80 s. Örebro.
65 Fåglar i Kvismaren - årsskrift 1988. Årgång 4, 1989(2), 72 s. Örebro.
64 Fåglar i Kvismaren - årsskrift 1987. Årgång 3, 1988(1), 72 s. Örebro.
63 Fåglar i Kvismaren - årsskrift 1986. Årgång 2, 1987(1), 72 s. Örebro.
62 Bensch S, Eriksson N, Hasselquist D. 1987. Studier av trastsångarens ekologi vid Kvismaren. Vår Fågelvärld 46:89-92.
61 Sondell J. 1987. Fyra trastarters ruggning i Kvismaren. Vår Fågelvärld 46:54-63.
60 Sondell, J. 1987. Gulärlans ruggning i Kvismaren. Fågelstudier, band 3:74-79.
59 Fåglar i Kvismaren - årsskrift 1985. Årgång 1, 1986(1), 72 s. Örebro.
58 Persson O. 1985. Inventering av våtmarksfåglar i Oset 1985. Fåglar i Närke 8:81-85.
57 Thorssell S. 1985. Oset i framtiden. Fåglar i Närke 8:75-80.
56 . 1985. Kvismaren - och fåglarna. 25 år med Kvismare fågelstation. . 128.
55 Gyllin R. Höststräckets tidsmässiga förlopp vid Öby Kulle, Kvismaren. Fåglar i Närke 8:8-26.
54 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1984. 1985, 72 s. Örebro.
53 Bensch S, Hasselquist D, Lindström Å. 1985. Höstflyttningsstrategi hos unga blåhakar Luscinia svecica. Vår Fågelvärld 44:197-206.
52 Hytteborn H, Sondell J. 1984. Markbehandling med bandvagn i Kvismaren och dess effekt på vegetationen 1979-1983. Statens Naturvårdsverk. 17 s. Solna.
51 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1983. 1984, 72 s. Örebro.
50 Sondell J, Thorssell S. 1985. Erfarenheter från biotoprestaureringar i Kvismaren åren 1973-1984. Vår Fågelvärld, suppl 10:99-112.
49 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1982. 1983, 72 s. Örebro.