Hoppa till huvudinnehåll

Dvärgmås. Fotograf Magnus Friberg.

Aktuellt våren 2024

Inlagt av sitemaster tis 2024-07-09, 15:43

I år har vi haft två fältarbetare som arbetat hela våren, Martin och Erik. Som vanligt har det genomförts våtmarksinventeringar. Det fortsätter att vara många par skrattmås, ett överslag säger mer än 1000 par och en hel del dvärgmåsar, minst 40 par. 

De bruna kärrhökarna fortsätter att vara talrika och minst 18 honor gick till häckning vilket är några färre än fjolårets rekordnotering, men fortfarande många.

Hösten 2022

Inlagt av sitemaster sön 2022-12-18, 16:40

Arbetet vid fågelstationen dominerades under september av ringmärkning, vi hade tillgång till personal fram till den 20 september. Under året ringmärktes hela 4350 fåglar vilket dock är lägre än normalt. Det beror delvis på att märkplatsen Vallen var kraftigt röjd, även ute i sjön, vilket minskade antalet fåglar rejält på den lokalen.

Sommaren 2022

Inlagt av sitemaster mån 2022-08-22, 22:14

Under juni månad avslutades en intensiv vårsäsong med ett stort antal projekt. Studierna av sånglärkan fortsatte. Ortolansparven var kvar med ett par i år också men varje år undrar vi om detta är sista året. Vi har efter flera försök under några år satt sändare på skrattmåsar i år för att studera deras rörelsemönster. Vi har fått intressanta resultat och när de är analyserade och vi fått resultaten publicerade kommer vi med en utförlig beskrivning i Fåglar i Kvismaren.

Fältsäsongen 2022 igång!

Inlagt av sitemaster sön 2022-05-22, 00:34

Nu har de första medarbetarna i årets fältpersonal kommit till fågelstationen och fältsäsongen har därmed dragit igång på allvar. Till att börja med har man inventerat stararnas häckning i de starholkar som finns på olika håll i området. Man har också dragit igång med inventeringar av bl.a. tättingar i vassarna och våtmarksfåglar i reservatets olika delar.