Nummer Referens
28 Pettersson Å. 1976. Ormvråkar (Buteo buteo) födosökande på oljeväxtfält. Vår Fågelvärld 35:44-45.
27 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1975. 1976, 52 s. Örebro.
26 Johannesson H. 1976. Häckfågelinventeringen i Sörön, Kvismaren 1965- 1974. Fauna och flora 71:15-28.
25 Johannesson H. 1975. Dygnsaktivitet hos häckande brun kärrhök (Circus aeruginosus). Vår Fågelvärld 34:197-206.
24 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1974. 1975, 59 s. Örebro.
23 Pettersson Å. 1974. Dammsnäppa (Tringa stagnatilis) vid Kvismaren, Närke. Vår Fågelvärld 33:162.
22 Thyselius B. 1974. Förekomsten av sjöfåglar vid Oset, Närke 1958-1967. Vår Fågelvärld 33:28-43.
21 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1973. 1974, 64 s. Örebro.
20 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1972. 1973, 57 s. Örebro.
19 Pettersson J. 1972. Tundrapipare (Pluvialis dominica) för andra gången funnen i Sverige. Vår Fågelvärld 31:269.
18 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1971. 1972, 46 s. Örebro.
17 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1970. 1971, 54 s. Örebro.
16 Sondell J. 1970. Borevir och jaktrevir hos brun kärrhök (Circus aeruginosus). Vår Fågelvärld 29:288-299.
15 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1969. 1970, 49 s. Örebro.
14 Pettersson Å. 1970. Gulbena (Tringa flavipes) för första gången iakttagen i Sverige. Vår Fågelvärld 29:286-287.
13 Gyllin R, Thyselius B. 1970. Skrattmåsen (Larus ridibundus) i Närke 1967. Vår Fågelvärld 29:72-76.
12 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1968. 1969, 50 s. Örebro.
11 Gyllin R, Johannesson H, Larsson K. 1968. Dagrovfåglar och ugglor i Kvismaredalen vintrarna 1954/55-1966/67. Vår Fågelvärld 27:196-219.
10 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1967. 1968, 47 s. Örebro.
9 Gyllin R. 1967. Vinterfågelfaunan vid Oset. II. Non-Passeriner. Fauna och flora 62:223-244.