Meddelanden från Kvismare fågelstation

Nummer Referens
39 Johannesson H. 1977. Höksångarens (Sylvia nisoria) höststräck på Skandinaviska halvön. Vår Fågelvärld 36:238-242.
38 Sondell J. 1977. Sävsparvens (Emberiza schoeniclus) ruggning i Kvismaren. Vår Fågelvärld 36:174-184.
37 Pettersson Å. 1977. Häckningsframgång och ungvikter hos Kvismareområdets kråkor (Corvus corone cornix) 1973-1976. Vår Fågelvärld 36:161-173.
36 Odsjö T, Sondell J. 1977. Populationsutveckling och häckningsresultat hos brun kärrhök (Circus aeruginosus) i relation till förekomsten av DDT, PCB och kvicksilver. Vår Fågelvärld 36:152-160.
35 Källander H. 1977. Kattugglans (Strix aluco) och hornugglans (Asio otus) bytesval vid Kvismaren - en jämförelse. Vår Fågelvärld 36:134-142.
34 Pettersson J. 1977. Förekomsten av ugglor och rovfåglar i Kvismareområdet 1957-1976. Vår Fågelvärld 36:129-133.
33 Johannesson H. 1977. Kvismare fågelstation - historik och arbetsprojekt. Vår Fågelvärld 36:124-128.
32 Thorssell S. 1977. Naturvårdssträvanden i Kvismaren. Vår Fågelvärld 36:117-123.
31 Gyllin R, Källander H. 1977. Kvismareområdet - en skiss av landskapets och fågelfaunans utveckling. Vår Fågelvärld 36:105-116.
30 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1976. 1977, 51 s. Örebro.
29 Sondell J. 1976. Populationsutveckling hos kråka (Corvus corone cornix) i Kvismaren, Närke 1964-1973. Vår Fågelvärld 35:113-121.
28 Pettersson Å. 1976. Ormvråkar (Buteo buteo) födosökande på oljeväxtfält. Vår Fågelvärld 35:44-45.
27 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1975. 1976, 52 s. Örebro.
26 Johannesson H. 1976. Häckfågelinventeringen i Sörön, Kvismaren 1965- 1974. Fauna och flora 71:15-28.
25 Johannesson H. 1975. Dygnsaktivitet hos häckande brun kärrhök (Circus aeruginosus). Vår Fågelvärld 34:197-206.
24 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1974. 1975, 59 s. Örebro.
23 Pettersson Å. 1974. Dammsnäppa (Tringa stagnatilis) vid Kvismaren, Närke. Vår Fågelvärld 33:162.
22 Thyselius B. 1974. Förekomsten av sjöfåglar vid Oset, Närke 1958-1967. Vår Fågelvärld 33:28-43.
21 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1973. 1974, 64 s. Örebro.
20 Verksamheten vid Kvismare fågelstation 1972. 1973, 57 s. Örebro.