Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt våren 2024

Inlagt av sitemaster tis 2024-07-09, 15:43

I år har vi haft två fältarbetare som arbetat hela våren, Martin och Erik. Som vanligt har det genomförts våtmarksinventeringar. Det fortsätter att vara många par skrattmås, ett överslag säger mer än 1000 par och en hel del dvärgmåsar, minst 40 par. 

De bruna kärrhökarna fortsätter att vara talrika och minst 18 honor gick till häckning vilket är några färre än fjolårets rekordnotering, men fortfarande många.

I år har det varit ett ovanligt år. På våren har det varit två översvämningar, men inte så stora som för ett par år sedan. De kom tidigt och dessutom har det regnat ganska regelbundet under våren. Effekten har varit att det varit nästan så mycket vatten som det kan vara i sjöarna och efter flera torrår har reaktionen varit kraftig hos flera våtmarksarter. Framförallt så har trastsångarna som vi känner väl genom trastsångarstudien varit talrikare än på många år. I år har hittills 40 honor gått till häckning och 35 hanar har hävdat revir. För första gången på över 10 år har trastsångare sjungit i Rysjön även om de flesta finns i Fågelsjön, Kvinnerstasjön och i år återigen i Sörbysjön. Sörbysjön fortsätter att vara den viktigaste lokalen för vassångare. I år finns det återigen uppemot 10 hannar som hävdat revir. De sitter mycket tätt tillsammans och flera uppvisar beteenden som tyder på häckning så det är svårt att veta exakt antal. Efter midsommar har ringmärkningssäsongen startat och i nuläget verkar vi ha personal hela säsongen.