Nyhetsarkiv

Sommaren 2022

Inlagt av sitemaster mån 2022-08-22, 22:14

Under juni månad avslutades en intensiv vårsäsong med ett stort antal projekt. Studierna av sånglärkan fortsatte. Ortolansparven var kvar med ett par i år också men varje år undrar vi om detta är sista året. Vi har efter flera försök under några år satt sändare på skrattmåsar i år för att studera deras rörelsemönster. Vi har fått intressanta resultat och när de är analyserade och vi fått resultaten publicerade kommer vi med en utförlig beskrivning i Fåglar i Kvismaren.

Fältsäsongen 2022 igång!

Inlagt av sitemaster sön 2022-05-22, 00:34

Nu har de första medarbetarna i årets fältpersonal kommit till fågelstationen och fältsäsongen har därmed dragit igång på allvar. Till att börja med har man inventerat stararnas häckning i de starholkar som finns på olika håll i området. Man har också dragit igång med inventeringar av bl.a. tättingar i vassarna och våtmarksfåglar i reservatets olika delar.

Sommaren 2020 vid fågelstationen

Inlagt av sitemaster lör 2020-09-19, 17:06
Buskskvätta (Foto Magnus Friberg)
I år har fågelstationens personal inte haft möjlighet att skriva regelbundna dagboksuppdateringar här på hemsidan, pga mycket arbete i våra olika fågelstudier. Ett stort antal inventeringsprojekt har genomförts under våren och sommaren, och fram till den 14 augusti har ungefär 4300 fåglar ringmärkts.

2019-09-27 (Dagbok)

Inlagt av staff fre 2019-09-27, 14:05

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Cloudy

Projects: RINGING
We have been in Vallen today, 60 new birds ringed and 7 recaptures of 8 species

2019-09-26 (Dagbok)

Inlagt av staff tors 2019-09-26, 11:10

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Foggy
Projects: RINGING
We have been in Banvallen today, 11 new birds ringed and 4 recaptures of 6 species

2019-09-25 (Dagbok)

Inlagt av staff ons 2019-09-25, 18:02

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Cloudy

Projects: RINGING
We have been in Vallen today, 93 new birds ringed and 15 recaptures of 13 species

2019-09-24 (Dagbok)

Inlagt av staff tis 2019-09-24, 20:10

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Sunny

Projects: RINGING
We have been in Ässön today, 50 new birds ringed and 18 recaptures of 12 species

2019-09-23 (Dagbok)

Inlagt av staff mån 2019-09-23, 19:24

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Sunny

Projects: RINGING
We have been in Banvallen today, 48 new birds ringed and 10 recaptures of 16 species

2019-09-21 (Dagbok)

Inlagt av staff lör 2019-09-21, 15:05

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Sunny

Projects: RINGING
We have been in Vallen today, 51 new birds ringed and 22 recaptures of 14 species

2019-09-20 (Dagbok)

Inlagt av staff lör 2019-09-21, 14:53

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Sunny

Projects: RINGING
We have been in Banvallen today, 54 new birds ringed and 5 recaptures of 15 species