Hoppa till huvudinnehåll

Sommaren 2022

Inlagt av sitemaster mån 2022-08-22, 22:14

Under juni månad avslutades en intensiv vårsäsong med ett stort antal projekt. Studierna av sånglärkan fortsatte. Ortolansparven var kvar med ett par i år också men varje år undrar vi om detta är sista året. Vi har efter flera försök under några år satt sändare på skrattmåsar i år för att studera deras rörelsemönster. Vi har fått intressanta resultat och när de är analyserade och vi fått resultaten publicerade kommer vi med en utförlig beskrivning i Fåglar i Kvismaren.
I år räknade vi de häckande bruna kärrhökarna igen och vi fortsätter att ligga på höga antal. Troligen gick 19 honor till häckning. För första året på länge så minskade antalet häckande vassångare i Kvismaren. Vi kunde bara konstatera fyra eller möjligen fem sjungande hannar.
Vi har lyckats få personal för större delen av säsongen och i skrivande stund ser det ut som att vi har ringmärkare fram till mitten av september och hela våren och sommaren har vi haft god tillgång till personal. En kurs för blivande assistenter, och i förlängningen ringmärkare, har bedrivits av NOF och de har varit ute på Ässön och följt märkningen ett antal gånger. Kanske innebär det att vi kan få personer från Örebro att delta i vår verksamhet. Det skulle vara mycket glädjande.