Fågelstationen är bemannad!

Idag har Craig Brookes från Storbritannien anlänt till Kvismaren, och därmed börjar årets fältverksamhet dra igång på allvar. Craig arbetade på fågelstationen även förra säsongen, och i år stannar han större delen av fältsäsongen. Vi är mycket nöjda med att ha lyckats få hit Craig för ännu en säsong!

Upprop – sök efter sjungande ortolansparvar i vår!

Sveriges Ornitologiska förenings (SOF) insamling till ortolansparven har hittills gett ca 150 000 kr. Det räcker till att 2012 skapa en del vegetationslös mark för de flesta av ortolanparen i Mälardalen. Men för att kunna göra detta måste vi veta var ortolanerna håller till. Mycket talar för att det finns en del grupper av ortolansparvar (de vill gärna sjunga inom hörhåll för varandra) som idag är oupptäckta av oss ornitologer.

Sök alltså efter ortolangrupper i hela Närke i vår!

Lyckade försök att gynna ortolansparv

Under 2011 har en ingående studie gjorts av de häckande ortolansparvarna i området omkring Sörön - Husön - Restamossen. Försök gjordes där tre lantbrukare lämnade 1,5 hektar åkermark osådd, så att det fanns bar jord under hela häckningssäsongen. Försöket var lyckat och sex par ortolansparv bedömdes häcka framgångsrikt i anslutning till den bara jorden. Resultatet har nu publicerats i en vetenskaplig artikel i Ornis Svecica (meddelande 163 från Kvismare fågelstation).

Nya märkarter!

Idag var en historisk dag vid Kvismare fågelstation, det är inte ofta två för stationen nya märkarter ringmärks på samma dag. ÄNGSHÖK och DVÄRGMÅS. Ängshökarna som setts regelbundet under våren och sommaren gick till häckning och lyckades få fram fyra ungar, tre av dessa ringmärktes medan den sista tyvärr var för liten. Dvärgmåsarna har också för första gången lyckats häcka och en liten unge kunde ringmärkas medan en mycket vacker men upprörd vuxen fågel seglade över oss.