Årsmöte 2013

Alla medlemmar är välkomna till föreningens årsmöte 2013. Det kommer att vara lördagen den 6 april klockan 14.00 på Klockargården, församlingshemmet vid Norrbyås kyrka.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Magnus Persson att berätta om vilka arbeten som kommer att göras inom ortolansparvsprojektet under våren.
Fika finns till självkostnadspris.

Fullföljande av restaureringsåtgärder i Östra Kvismaren

För närvarande pågår den sista delen av restaureringen vid Kvismaren i Östra Kvismaren. Förhoppningen är att åtgärderna skall vara slutförda nästa år, men det beror delvis på vilka förhållandena blir under kommande vinter. Området sydväst om Vinkelkanalen (Hammarbotten) är nu klart och omklassat från betesmark till våtmark.

Provfiske hösten 2012

Ett provfiske på hösten visade att antalet rudor, framförallt i Rysjön, var mycket högt. Det påverkar fågellivet eftersom rudor och fåglar konkurrerar om samma föda. Det har också avspeglat sig i ett minskande antal häckfåglar i Rysjön. Nästa vår sätts åtgärder in för att få in gäddor i sjön så att rudstammen kan decimeras.

Rapport från ringmärkningskursen

Ringmärkningskursen i juli 2012 hade nio deltagare, så det var minst sagt fullt vid Ängfallet med kursdeltagare, personal och ett par tältande trastsångararbetare. Kursen varvade teori och praktik, och första dagen var Thord Fransson från Ringmärkningscentralen med och berättade om deras arbete, ringmärkningens historia samt hur ringmärkningsdata används. Resten av tiden handlade kursen om generella bestämningskriterier, ruggningsmönster och praktisk träning i att ta olika mått på fåglar, s.k. biometri.

Kvismarens ortolansparvar har ett fint häckningsår

Ortolanforskarna Magnus Persson och Craig Brookes på fågelstationen bedömer preliminärt att det finns 9 revir av ortolansparv från Ängfallet och österut mot Restamossen. Ytterligare några hannar har hörts sjunga. Magnus och Craig har hittills hittat två bon och noterat ungar på sammanlagt sex platser. Resultatet är alltså 50 % bättre än ifjol då 6 revir identifierades. Vi får gå ca 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett resultat som kan bedömas vara lika bra som i år.

Stor donation till FKF

Kvismare fågelstation har fått en donation på 500 000 kr av Bert Brodén, Örebro, att användas i stationens verksamhet. Bert är en skådare som många träffat ute i markerna i Närke ända sedan början av 1950-talet. Det är med stor glädje styrelsen mottar donationen som kommer att vara ett mycket välbehövligt tillskott till verksamheten under kommande år.

Stort tack Bert!