Fredag den 6 september 2013

Red-breasted Flycatcher/Mindre flugsnappare. Photo: MKS

We were up early as usual for another good morning of ringing with a steady stream of birds. Not a big daily total but some nice species including another unexpected treat.

Personnel; MKS, TMJ, JCN, Ewa Karaszewsk​a (EKA, working guest), 2x ’Crane Girls’

Weather; Bright, sunny and warm with a light breeze from the south-east

Projects; Standardised CES Ringing (Åssön)

Ringing totals; Nets 06:00 – 10:45

Torsdag den 5 september 2013

Barred Warbler. photo: MKS

Hej and welcome to our new diary format. Here you can read all about daily life here at Kvismare, find out who is here and which projects are running. We hope you enjoy reading about what is going on here at the observatory and check back regularly to see our daily updates. Now we are into September the primary focus of our work is the bird ringing. You can find out how we are gerring on as our daily totals will be posted here.

Personnel; Matt Slaymaker (MKS), Teresa Montras (TMJ), Jonas Classon (JCN), 2x ’Crane Girls’

Årsmöte 2013

Alla medlemmar är välkomna till föreningens årsmöte 2013. Det kommer att vara lördagen den 6 april klockan 14.00 på Klockargården, församlingshemmet vid Norrbyås kyrka.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Magnus Persson att berätta om vilka arbeten som kommer att göras inom ortolansparvsprojektet under våren.
Fika finns till självkostnadspris.

Fullföljande av restaureringsåtgärder i Östra Kvismaren

För närvarande pågår den sista delen av restaureringen vid Kvismaren i Östra Kvismaren. Förhoppningen är att åtgärderna skall vara slutförda nästa år, men det beror delvis på vilka förhållandena blir under kommande vinter. Området sydväst om Vinkelkanalen (Hammarbotten) är nu klart och omklassat från betesmark till våtmark.

Provfiske hösten 2012

Ett provfiske på hösten visade att antalet rudor, framförallt i Rysjön, var mycket högt. Det påverkar fågellivet eftersom rudor och fåglar konkurrerar om samma föda. Det har också avspeglat sig i ett minskande antal häckfåglar i Rysjön. Nästa vår sätts åtgärder in för att få in gäddor i sjön så att rudstammen kan decimeras.

Rapport från ringmärkningskursen

Ringmärkningskursen i juli 2012 hade nio deltagare, så det var minst sagt fullt vid Ängfallet med kursdeltagare, personal och ett par tältande trastsångararbetare. Kursen varvade teori och praktik, och första dagen var Thord Fransson från Ringmärkningscentralen med och berättade om deras arbete, ringmärkningens historia samt hur ringmärkningsdata används. Resten av tiden handlade kursen om generella bestämningskriterier, ruggningsmönster och praktisk träning i att ta olika mått på fåglar, s.k. biometri.