Torsdag den 5 juni 2014

Eko-bonden vid Ängfallet harvar upp svart jord. Perfekt för ortolan! Foto: Magnus Persson

Hej dagbok!

Personal: Teresa, Lena, Marianne, Torben, Nico, Magnus och Mikael Åkesson (arb. gäst).

Väder: Molnigt med småskurar. No vind. Ca 13 grader.

Dagens arbete: Trastsångarstudier, jordbruksfågelstudier och på kvällen nattsångarinventering (redovisas mer i morgondagens dagbok). 

Onsdag den 4 juni 2014

one of the three skylark chicks, in the hand of Torben (photo by Marianne)

 

Personel; Teresa, Torben, Lena, Nico, Magnus, Marianne, Mikael

Weather; cloudy and cool day, a little bit of sun in the early evening

Projects; Great Reed Warbler, Farmland Birds, Ormkärret nest boxes, Savi’s Warbler

 

Måndag den 2 juni 2014

The Ortolans are feeding!

 

Personel; Teresa, Torben, Lena, Nico, Magnus, Marianne, Mikael

Weather; sunny and warm all day, just a light breeze

Projects; Great Reed Warbler, Farmland birds, Sörön Nest Boxes

 

Söndag den 1 juni 2014

Sunny Sunday

 

Personal: Magnus, Teresa, Torben, Lena, Nico and Marianne: Guest researcher: Mikael

 

Weather: Warm day with average temperature of 20 degrees, very sunny and little wind.

 

Today, Teresa and Lena kept working on the Great Reed Warbler project. In Rysjön and Nyängen, 4 new nests and 3 new female were located! In Fågelsjön and Aslasjön, 1 new nest has been found.

 

Fredag den 30 maj 2014

Hej Kvismaren!

Personal och gäster: TMJ, LLS, TLR, NDL och MPN. Gästen Sönke Eggers från SLU i Uppsala åkte hem och den nya arbetaren Marianne Stoessel (France) ankom med tåg till Kumla under kvällen. Välkommen!

Väder: Molnigt med eftermiddagsregn. 7-12 grader. NO vind.

Dagens arbete: Trastsångarforskningen fortsätter i rasande takt. Hanar och honor med färgringar och ljusloggrar fångas och släpps.

Lördag den 31 maj 2014

Spotted Crake in the night

Crake day!

 

Personal: Magnus, Teresa, Torben, Lena, Marianne and Nico .

Weather: Sunny with few clouds passing by... 20 degrees.

 

Projects: Great reed warbler, and Farmland birds

 

Last night a new staf member arrived at the field station, Marianne from d’Alsace in France. She will be assisiting with several projects the next six weeks...it’s good to get some reinforcement because ‘the game is on’.

 

Torsdag den 29 maj 2014

Finally! Skylarks in the nest! (Photo by Torben Langer)

The first Skylark nest (with chicks)!!

 

Personel; Teresa, Torben, Lena, Nico, Magnus, Sönke

Weather; sunny all day, 18°C, some wind

Projects; Great Reed Warbler, Wetland Census, Skylarks

 

The day started with wetland census in the still missing areas for this week.

 

Fågelsjön: Coot 14, Mute Swan 4, Gadwall 7, Common Tern 6, Cormorant 1, Red-necked Grebe 2, Canada Goose 2, Bittern 2

 

Onsdag den 28 maj 2014

Personel; Nico, Torben, Lena, Dennis, Magnus, Teresa

Weather; Sunny and very windy. TOO WINDY!

Projects; Great Reed Warbler; Yellowhammer; Skylark; Ortolan Bunting; Wetland Survey

 

Magnus, Torben and Nico did their weekly Wetland Survey at Nyängen, Nynäsängen; Fräknaboten; Hammarmaden, Hammarboten, Sorbyjön and Killingemaden.

 

Tisdag den 27 maj 2014

Personal: Magnus, Teresa, Torben, Lena, Dennis and Nico .

Weather: What a change, strong winds from the North, cold but sunny.

 

Projects: Great reed warbler, and Farmland birds

 

Hej!

 

The day startet with a cold suprise. A cold and fairly hard wind from the North changed the weather conditions completely. Where the last few days wer like lovely short pants sommerdays, now warm trousers, sweaters and jackets were needed!