Artrally lördag den 9 juni 2018

Artrally i superlokalen Kvismaren

Anmäl ett lag, minst två personer, och deltag i en trevlig krysstävling i Kvismaren.
Start Öby kulle kl 06.00, då får man en karta över tävlingsområdet, krysslista och tävlingsregler. Målgång kl 11 vid Öby kulle för artgenomgång och prisutdelning.
Anmälan till: humlapersson(a)gmail.com eller Noll 733-66 71 72

Arr: Kvismare fågelstation och Närkes Ornitologiska Förening

Tävlingsledarna
Per Karlsson Linderum & Magnus Persson
önskar er lycka till!

Torsdag den 24 maj 2018

Staff: Etienne Debenest (EDT), Melanie Bouyssou (MBU), Gildas Baudouin (GBN), Ana Jara (AJA), Mariana Lapa (MLA), Laila Aranda (LAR), Tage Ashing (TAG), Maja Tarka (MTA)

Weather: Sunny, a bit windy

Projects:

ORTOLAN
Three singing males observed today, two in Söröslätten and one Lindåsabacken.

CURLEW
One female on Skollersta observed this morning. Not more informations if it breeds or not…

YELLOW WAGTAIL
Behavior of some couple has been observed this morning. They are in construction of the nest.

Onsdag den 23 maj 2018

Staff: Etienne Debenest (EDT), Melanie Bouyssou (MBU), Gildas Baudouin (GBN), Ana Jara (AJA), Mariana Lapa (MLA), Laila Aranda (LAR), Tage Ashing (TAG), Maja Tarka (MTA)

Weather: Sunny, a bit windy

Projects:

ORTOLAN
One male has moved from Lindåsabacken to Bärsta åkrar.

SKYLARK
Attempts to find nests were made, however, no nests were found.

GREAT REED WARBLER
One male caught and put a new logger.
GMA

Tisdag den 22 maj 2018

Staff: Etienne Debenest (EDT), Melanie Bouyssou (MBU), Gildas Baudouin (GBN), Ana Jara (AJA), Mariana Lapa (MLA), Laila Aranda (LAR), Tage Ashing (TAG)

Weather: Sunny

Projects:

AGRICULTURAL BIRDS
Tage learn about the behaviour of Yellow Wagtail. EDT and MBU do some transect inventory of YWT and Skylark.

CURLEW
We went near south of Orebro airport from Artoportalen’s data and we saw nothing.

GREAT REED WARBLER
One new male has been catch in Sörbysjön. The team checks all the lakes.
GBN

Söndag den 20 maj 2018

Starling nest. Photo: Etienne

Kvismaren den 20 maj 2018.

Väder: Sol och blå himmel.

Projekt:

Trastsångargänget har satt loggar på fyra stycken trastsångare.

Fransmännen har ägnat sig åt att kontrollera starholkar.

Själv har studerat sånglärka och gulärla utanför en bondgård.

Tage

Fredag den 18 maj 2018

Staff: Etienne Debenest (EDT), Melanie Bouyssou (MBU), Gildas Baudouin (GBN), Ana Jara (AJA), Mariana Lapa (MLA), Laila Aranda (LAR), Tage Ashing (TAG), Jacob Roved (JRD)

Weather: Sunny and little windy.

Projects:

WETLAND COUNTING
All the team was on the field this morning to count the wetland birds. First chicks of Geese appeared.

CURLEW
A data signaled near Sörön. We went to see it but we didn’t see birds.

Torsdag den 17 maj 2018

Staff: Etienne Debenest (EDT), Melanie Bouyssou (MBU), Gildas Baudouin (GBN), Ana Jara (AJA), Mariana Lapa (MLA), Laila Aranda (LAR), Tage Ashing (TAG), Jacob Roved (JRD)

Weather: Sunny and windy.

Projects:

ORTOLAN BUNTINGS
Tage has seen five ortolans

GOOSE CHICKS
Melanie and Ettiene have checked goose’s families. The big one was one couple with 16 chicks.

GREAT REED WARBLER
All the lakes in Kvismaren have been checked. One male in Sörbyjön has been catch.

AJA

Onsdag den 16 maj 2018

Whooper Swan

Staff: Etienne Debenest (EDT), Melanie Bouyssou (MBU), Gildas Baudouin (GBN), Ana Jara (AJA), Mariana Lapa (MLA), Laila Aranda (LAR), Tage Ashing (TAG), Jacob Roved (JRD)

Weather: Sunny and hot.

Projects:

ORTOLAN BUNTINGS
The new Ortolan Bunting male has no ring…

MARSH HARRIER
On Nyängen we didn’t see activities of harrier, maybe the female are in incubation.

CURLEW
A couple founded near Odensbacken.

Tisdag den 15 maj 2018

Staff: Etienne Debenest (EDT), Melanie Bouyssou (MBU), Gildas Baudouin (GBN), Ana Jara (AJA), Mariana Lapa (MLA), Laila Aranda (LAR), Tage Ashing (TAG), Jacob Roved (JRD)

Weather: Sunny and quite hot.

Projects:

ORTOLAN BUNTINGS
Great news!! New Ortolan bunting male has been spotted in Söröslätten. Looking forward to ring it.

MARSH HARRIER
Few attempts has been made to find marsh harrier nest, in Rysjön and Åslaholmen. But no nest has been found, just some geese nests has been found.

Måndag den 14 maj 2018

Savi's warbler

Staff: Etienne Debenest (EDT), Melanie Bouyssou (MBU), Gildas Baudouin (GBN), Ana Jara (AJA), Mariana Lapa (MLA), Laila Aranda (LAR), Tage Ashing (TAG), Gintaras Malmiga (GMA)

Weather: Sunny and quite hot

Projects:

ORTOLAN BUNTINGS
The team found 0 egg and they put a camera.

PROJECT SAVI´S WARBLER
EDT and MBU catch a male in Kvinnerstajön.