Multiple cryptic species of sympatric host generalists within the avian blood parasite Haemoproteus majoris.

Meddelandenummer
180
Meddelandetyp
artikel i tidskrift
Författare
Nilsson E, Taubert H, Hellgren O, Huang X, Palinauskas V, Markovets M Y, Valkiūnas G & Bensch S
Utgivningsår
2016
Tidskrift / Utgivare
Journal of Evolutionary Biology
Årgång / Volym / Rapportnummer
29
Sidor
1812-1826
DOI
10.1111/jeb.12911