Tisdag den 10 juni 2014

Häckande ortolan vid Ängfallet födosöker på grusvägen, kör sakta ty den har ungar! Tyskhare i bakgr. Foto: Marianne Stoessel

Hej!

Väder: soligt, ca 22 grader. Svag vind.

Personal: Maja Tarka,  Jacob Roved, TMJ, LSS, MPN, NDL, MSL och Torben Langer som åkte hem till Tyskland idag.

Arbete: Maja T och Teresa var i segersjö för trastsångarstudier. MPN var i Segersjö naturreservat och hörde en varnande ortolan vilket kan innebära häckning. MSL och NDL gjorde jordbruksinv. runt Ängfallet. LSS var i Åsla- & Fågelsjön och hittade ett nytt trastsångarbo. NDL & MSL observerade bruna kärrhökens jaktrevir på em från Åslaholmen. MSL & MPN var på Söröslätten och observerade matande gulsparv och sånglärka. 

Det är full rulle på många av våra studier nu. Roligt såklart!

Mvh

Magnus Persson