Vi öppnar artikelarkivet!

Genom åren har det pågått en mängd olika projekt här på Kvismare fågelstation. Allt från inventeringar till reguljär ringmärkning. Allt arbete har från starten 1962 presenterats i årsskrifter. Nu har vi gjort de allra flesta artiklarna i årsskrifterna 1962-2010 tillgängliga som PDF här på webbplatsen. Det är Bo Nielsen som har gjort ett jättearbete och skannat äldre årsskrifter.

Klicka här för en förteckning över tillgängliga artiklar.