Avspärrningar p.g.a. utbrott av mjältbrand

Stigen till fågeltornet vid Rysjön är åter öppen för allmänheten.

På grund av ett utbrott av mjältbrand hos kor vid Kvismaren är delar av reservatet avspärrat för besökare. Informationsskyltar sitter uppe vid avspärrningarna. Länsstyrelsen och Jordbruksverket arbetar för att stoppa smittspridningen. Mer information hittar du under dessa länkar: