Sex ratio variation among broods of great reed warblers Acrocephalus arundinaceus.

Meddelandenummer

93

Meddelandetyp

artikel i tidskrift

Författare

Westerdahl H, Bensch S, Hansson B, Hasselquist D, von Schantz T

Utgivningsår

1997

Tidskrift / Utgivare

Molecular Ecology

Årgång / Volym / Rapportnummer

6

Sidor

543-548