Avian Neo-Sex Chromosomes Reveal Dynamics of Recombination Suppression and W Degeneration

Meddelandenummer
198
Meddelandetyp
artikel i tidskrift
Författare
Sigeman H, Strandh M, Proux-Wéra E, Kutschera VE, Ponnikas S, Zhang H, Lundberg M, Soler L, Bunikis I, Tarka M, Hasselquist D, Nystedt B, Westerdahl H & Hansson B
Utgivningsår
2021
Tidskrift / Utgivare
Molecular Biology and Evolution
Årgång / Volym / Rapportnummer
38
Nummer
12
Sidor
5275-5291
DOI
10.1093/molbev/msab277
Övriga upplysningar
Meddelandenummer utlämnat 210924