Söndag den 6 maj 2018

Taken by Etienne

Staff: Etienne Debenest (EDT), Melanie Bouyssou (MBU), Gildas Baudouin (GBN), Ana Jara (AJA), Laila Aranda (LAR), Tage Ashing (TAG)
Weather: Sunny and windy
Projects: Ortolan Bunting, Ringing, GRW
Ortolan Buntings (Ortolansparvar): TAG har letat efter ortolansparvar kring Värsta, Fiskinge och Sörön. Tanken är att hitta nya individer utanför Lindåsabacken och Söröslätten. Inga ny ortolansparvar blev hittade.
Ringing (Ringmärkning): EDT, MBU and GBN har ringmärkt småfågel vid Öbykulle.
GRW (Trastsångare): Tre nya hannar upptäcktes i Sörbysjön. Och en ny hanne hittades i Nyängen.
TAG