Årsmöte 2015

Föreningen Kvismare Fågelstations årsmöte kommer att hållas i Klockaregården, Norrbyås, lördagen den 28 mars 2015 klockan 10:00.

Alla medlemmar är välkomna!

Efter årsmötesförhandlingarna serveras kaffe med bröd eller smörgås och i samband därmed diskuteras föreningens verksamhet i Kvismaren. Välkommen med dina synpunkter!

Mötet avslutas med att Jan Sondell och Magnus Friberg håller ett föredrag om aktuella projekt vid fågelstationen, framförallt om ortolansparvens flyttning och övervintring samt inventering och ringmärkning av småfläckig sumphöna.

Mötet beräknas vara avslutat ca 12:00.