Söndag den 25 maj 2014

Personal och gäster: TLR, LSS, TMJ, DHT, MPN och två studenter från Lunds universitet, Pablo och Adam (som åker hem till Lund imorgon den 26 maj).

Väder: Sol och moln, ingen nederbörd, SV vind. Cirka 16 grader

 

Dagens arbete: Lena och Dennis var en heldag med trastsångarstudier i Rysjön och Nyängen. Fångst av hela tre honor. Teresa och den lokale hjälten och ständige inhoppare Magnus Friberg var i Fågelsjön och Åslasjön för häckningsbiologiska trastsångarstudier. Det har fyllts på rejält med trastsångare i reservatet nu, vilket är glädjande.

Magnus och Torben jobbade med jordbruksprojektet under dagen.  Gulsparvar matar ungar vid de sk ”ortolanholmarna” mellan Husön och N Sörön. Inga nya bon funna dock, men det är bara en tidsfråga innan vi hittar det första boet vid Bärstafälten. Sånglärka på Söröslätten bygger bo, honan vaktades av hanen under hela förloppet, s k "mate guarding". Bobygget är relativt sent, förmodligen prederat på ett tidigt skede och nu då nybygge. Undrar om de har bygglov… Ortolansparven vid dessa holmar kan ha fått en hona, då kontaktläte misstänktes både från marken (honan alltid lägre i vegetationen) och från trädtoppen (hanen). Detta år endast en permanent hane här (3 st i fjor). Jordbruket runt Husön bedrivs konventionellt, och studien vill bl a ta fram fakta om huruvida pesticidshalten i blodet hos småfåglar är högre vid besprutade odlingar jämfört med ekologiska odlingar, såsom det bedrivs på åkrarna runt Ängfallet.

Gästerna från Lund arbetade med ett skolprojekt som handlar om brun kärrhök.

Observationer: Silkeshäger (Egretta garzetta) dök upp på Hammarmaden under förmiddagen och är kvar till åtminstone i skrivande stund (26 maj kl 20:20 och nu på Löten). Detta är andra fyndet i Kvismaren vad man vet (förra var 2002 vid Fiskinge-/Värstamaden).

Vid tangenterna

Magnus Persson