Tisdag den 6 maj 2014

Älg vid Husön, Bärsta (6 maj 2014). Foto: Magnus Persson

Hej!

Personal: Nico De Laat, Torben Langer, Teresa Montras Janer, Lena Soumpasis och Magnus Persson.

Väder: halvklart under fm med svag vin från öster. Vid lunch tilltog vindstyrkan och vinden vred sig och blev syd-ostlig. Lätt regn under kvällen.

Dagens arbete:
Teresa och Lena gjorde trastsångarstudier i Rysjön under morgonen. En ny hane har anlänt men var inte direkt sångvillig. Annars så har den nordliga vinden som nu blåst i flera dagar vridit upp sig aningen. Men mer nordanvind och regn är att vänta de närmaste dagarna. Inte bra. Borde innebära att inflödet av många afrikaflyttare nu står och väntar nere på kontinenten. Torben och undertecknad inventerade jordbrukslandskapet runt Husön,Lindåsabacken och Söröslätten och registrerade studiearterna sånglärka, ortolan- och gulsparv. Även tre rapphöns och två par häckande tornfalk. Detta jordbruk bedrivs konventionellt och ska jämföras med Sörbys åkrar (runt fågelstationen), som bedrivs ekologiskt. Idén till detta projekt uppkom från förra årets ortolanstudier då det visade sig att lyckad häckning skedde på eko-mark och de misslyckade häckningarna i konventionell odling. Nå, många sånglärkor och en del gulsparv hävdar revir runt Husön. Sånglärkan är en av få arter som gillar extremt öppna ytor utan varken buskar eller träd. Gul- och ortolansparv kräver träd och buskar i jordbrukslandskapet. Endast två ortolaner har ännu dykt upp (en mellan Sörön/Husön och en vid fågelstn). Inflödet låter vänta på sig verkar det som. Dåligt väder är som sagt att vänta. En ÄLG sparng förvirrat runt vid Husön och rörde sig mot Bärstas skogsridåer (se foto). Väldigt oväntad obs kl 10:15.

En åktur till Örebro för handling av mat, proviant och återvinnning gjordes på em. Nico och undertecknad kontrollerade även 25 st starholkar runt fågelstationen. De ligger på ägg nu, normalt 5 st, kläcks om några dagar. Teresa och Lena åkte till de kanoter som ligger i kohagar runt om och smetade tabasco på gummikanterna. Detta bör hjälpa mot att korna inte ska tugga sönder dem. Ett spanskt trick som vi hoppas funkar.

Vänligen

Magnus Persson