Årsmöte 2013

Alla medlemmar är välkomna till föreningens årsmöte 2013. Det kommer att vara lördagen den 6 april klockan 14.00 på Klockargården, församlingshemmet vid Norrbyås kyrka.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Magnus Persson att berätta om vilka arbeten som kommer att göras inom ortolansparvsprojektet under våren.
Fika finns till självkostnadspris.