Våren 2013

Personalen är till stora delar redan anställd inför den kommande säsongen vilket är mycket tillfredställande. Den första personalen kommer ovanligt tidigt, redan 6 april men det dröjer till 20 april innan arbetet startar i full skala. De första projekten kommer att vara våtmarksinventeringar och bruna kärrhöksstudier.