Provfiske hösten 2012

Ett provfiske på hösten visade att antalet rudor, framförallt i Rysjön, var mycket högt. Det påverkar fågellivet eftersom rudor och fåglar konkurrerar om samma föda. Det har också avspeglat sig i ett minskande antal häckfåglar i Rysjön. Nästa vår sätts åtgärder in för att få in gäddor i sjön så att rudstammen kan decimeras.