Rapport från ringmärkningskursen

Ringmärkningskursen i juli 2012 hade nio deltagare, så det var minst sagt fullt vid Ängfallet med kursdeltagare, personal och ett par tältande trastsångararbetare. Kursen varvade teori och praktik, och första dagen var Thord Fransson från Ringmärkningscentralen med och berättade om deras arbete, ringmärkningens historia samt hur ringmärkningsdata används. Resten av tiden handlade kursen om generella bestämningskriterier, ruggningsmönster och praktisk träning i att ta olika mått på fåglar, s.k. biometri.

Kursen var lyckad med bra väder alla dagarna. Tyvärr var antalet fåglar inte så högt förutom en dag med över hundra märkta.