Kvismarens ortolansparvar har ett fint häckningsår

Ortolanforskarna Magnus Persson och Craig Brookes på fågelstationen bedömer preliminärt att det finns 9 revir av ortolansparv från Ängfallet och österut mot Restamossen. Ytterligare några hannar har hörts sjunga. Magnus och Craig har hittills hittat två bon och noterat ungar på sammanlagt sex platser. Resultatet är alltså 50 % bättre än ifjol då 6 revir identifierades. Vi får gå ca 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett resultat som kan bedömas vara lika bra som i år.

Man kan bara spekulera om våra åtgärder i form röjning av åkerholmarna och överenskommelser med lantbrukarna om att lämna mer öppen jord har bidragit till detta resultat. Förhoppningsvis är det så men det är för tidigt att säkert dra sådana slutsatser. En viktig positiv faktor för ortolanernas produktion av ungar 2012 är helt klart det massuppträdande av häggspinnmal som konstaterats i ortolanområdet. Dess larver ger lättillgänglig föda åt de häckande fåglarna.

Från övriga Närke är ortolanrapporterna fåtaliga. En hanne har rapporterats sjunga i Segersjö från 31 maj till 7 juni. Därtill finns ett par tre tillfälliga observationer av troligen sträckande fåglar. Fortfarande är det inte helt entydigt om det bara finns ortolaner i Kvismaren eller om det helt enkelt saknas skådare på andra håll i landskapet.

Du som sökt efter ortolansparvar på andra håll än Kvismaren men inte hittat några, hör av dig till Hans Waern (070-492 53 51) och berätta om detta. Han är kontaktman för Närke i SOF:s ortolanprojekt.