Upprop – sök efter sjungande ortolansparvar i vår!

Som framgått i Vår Fågelvärld är ortolansparven mycket illa ute i södra Sverige. Det finns kanske bara ca 100 revir kvar och nästan alla finns i Mälardalen. Så vitt vi vet finns av dessa bara ett 10-tal revir i Närke, nästan alla i Kvismaren. Om arten inte ska minska ytterligare är det absolut nödvändigt att kvarvarande par får förutsättningar att producera flygga ungar vid häckningen redan i år.

Föräldrarna har idag svårt att finna mat till ungarna eftersom de vill söka efter födoinsekter på öppen vegetationslös mark. Numera blir hela jordbrukslandskapet grönt ca 14 dagar efter vårsådden. Det som verkade vara en fin ortolanbiotop i början av maj blir i juni, då ungarna ska ha mat, ett homogent grönt åkerlandskap. (Förr låg kanske 20 % av åkrarna som träda utan växtlighet.)

Sveriges Ornitologiska förenings (SOF) insamling till ortolansparven har hittills gett ca 150 000 kr. Det räcker till att 2012 skapa en del vegetationslös mark för de flesta av ortolanparen i Mälardalen. Men för att kunna göra detta måste vi veta var ortolanerna håller till. Mycket talar för att det finns en del grupper av ortolansparvar (de vill gärna sjunga inom hörhåll för varandra) som idag är oupptäckta av oss ornitologer.

Sök alltså efter ortolangrupper i hela Närke i vår!

Med en ”ortolangrupp” menas att minst två ortolansparvar sjunger stadigt på en plats – inte att förväxla med sträckfåglar till Norrland och Finland som drar vidare efter någon dag. Rapportera omgående alla sjungande fåglar på Artportalen (eller till Hans Waern, se nedan). Då kan vi snabbt se var det finns sjungande fåglar och om gruppkriteriet uppfylls ta kontakt med aktuella markägarna.

Berörda lantbrukare kommer att ersättas för att intill ortolanernas sångplatser lämna ungefär 0,5 hektar åkermark osådd per revir eller grupp. Detta kan enkelt göras genom att körstråk lämnas osådda längs åkrarnas kanter eller, om sådd redan skett genom att man harvar upp brodden längs åkerkanten. De osådda stråken bör sedan om nödvändigt hållas fria från ogräs genom harvning fram till månadsskiftet juni/juli.

Ortolansparven börjar komma tillbaka från Afrika sista veckan i april och de flesta hannar har anlänt i mitten av maj. Häckningen sker i huvudsak under perioden från slutet av maj och under hela juni månad. Mer info om inventeringen i Närke, områden som bör besökas etc. kan erhållas från Hans Waern, 070-492 53 51, hans.waern@telia.com, som är SOF:s lokalt ansvarige.

Jan Sondell
SOF:ss samordnare för ortolanåtgärder