Julkort

Föreningens julkortsserie utgörs av fyra motiv - blåmes, domherre, gulsparv och trastar - samtliga framställda efter akvareller målade av konstnären Nils Forshed. Samtliga vykort kostar 4 kr/styck. Vid beställning av minst 10 kort 3 kr/styck. Bifoga porto om 5 kronor. Beställning sker via postgiro 56 53 62 -1, Kvismare Fågelstation.