Onsdag den 21 maj 2014

Hej dagbok!

Personal och gäster: TMJ, LSS, TLR, NDL och MPN. Dagens gäster kom från Lunds universitet; Dennis Hasselquist (legendar inom fågelstationen), Pablo Alcalde (Spanien) och Adam Murphy (Great Britain). De två sistnämnda är studenter på ornitologikursen i Lund. De är här och gör ett projektarbete om den bruna kärrhökens jaktrevir. Stannar ca 6 dagar.

Väder: Soligt med lite molnighet, ca 20 grader. Svag bris.

Dagens arbete: Sånglärksprojektet rullar vidare med boletning av både gulsparv och sånglärka. Inga nya bon funna idag. Gångrutten för nattsångarinventeringen som ska imorgon kollades i dagsljus. Det finns en del svåra passager speciellt mellan Fiskinge och Värsta som måste lösas, även Hidingstabäcken norr om Rysjön är omöjliga att ta sig över. En spång måste dit för att kunna följa fjolårets rutt. Vi kämpar med att hinna med detta. Ortolansparven har i dagsläget 3 par i Ängfalladungen. Men ena paret är inte helt tydligt om det ämnar häcka. Det visar sig.

Trastsångarprojektet fick ett välkommet besök av D Hasselquist vilket underlättar för laget som arbetar med det. Hans fågelkunskap och hantverksskicklighet är mycket värdefullt för oss som jobbar på fågelstationen. Vassångaren vid Värstamaden har inte hörts på en vecka och om den tystnat för att den fått en hona och börjat häcka är i dagsläget ovisst. Arten är ännu inte konstaterad häckfågel i Kvismaren, mig veterligen.

 

Fågelobsar: Ägretthäger vid Sörbysjön och Fiskinge. Troligen två sjungande flodsångare i Ormkärret.

Vänligen Magnus Persson