onsdagen den 18 april 2018

Staff: Etienne Debenest (EDT), Melanie Bouyssou (MBU), Gildas Baudouin (GBN) (French team, just arrived this weekend).

Weather: Little bit rain this morning and very cloudy but clear for this afternoon.

Project: STARLING NEST BOXES
All boxes are checked ! Some of them missed, going to be changed.

Vart tar de vägen? Karta med återfynd av Kvismarmärkta fåglar

map from birdringing.bioatlas.se

Varje år ringmärks flera tusen fåglar av Kvismare fågelstation. En liten andel av dessa fåglar hittas på andra platser i Sverige och världen. Vissa har kontrollerats av ringmärkare medan andra kan ha krockat med glasrutor eller fångats i jakt. Nu presenteras alla återfynd på en zoombar världskarta, som ger en bild av var Kvismarens fåglar tar vägen.

Kartan med Kvismare fågelstations återfynd finns på birdringing.bioatlas.se

fredagen den 29 september 2017

Staff: Carles Durà i Franch (CDF), Ferran Broto i Pomarol (FBP), Marine Gaillard (MGD) and Mauris Miara (MMA).
Weather: Cloudy.
Projects: Bird ringing and crane monitoring.
Today we finished the 2017 ringing season. In total we ringed 5592 birds from 74 species!
Ringed species are:

fredagen den 15 september 2017

Staff: Carles Durà i Franch (CDF), Ferran Broto i Pomarol (FBP), Marine Gaillard (MGD) and Mauris Miara (MMA).

Weather: Cloudy and very calm.

Projects: Bird ringing Crane monitoring.

The last week we had very good days ringing, compared with the previous ones. Average of 80 birds per day. Unfortunately, I can’t say the same for today. The weather was so calm that we decided to trap some migrants in Ässön, but in the end, we had one of the poorest days with only 21 birds during the whole morning.

Subscribe to Front page feed