Forskningspris till FKF:s Jan Sondell

Sveriges Ornitologiska förenings (SOF) forskningspris 2012 delades i helgen ut till Jan Sondell. Jan Sondell har outtröttligt suttit vid rodret för Kvismare Fågelstation sedan starten 1961, de senaste åren formellt som vice ordförande.

Utan Jans engagemang hade våtmarksrestaureringarna vid Kvismaren sannolikt aldrig blivit av. Detta långsiktiga naturvårdsarbete har bedrivits metodiskt, grundat på ett vetenskapligt tillvägagångssätt, och konsekvent följts upp med genomtänkta inventeringar för att dokumentera effekterna av de olika åtgärder som utförts. Jan har också initierat och verkat för att upprätthålla långsiktiga inventeringar av en rad arter; kråka och brun kärrhök i Kvismaren, och fiskgjuse i sjöarna Sottern och Sommen, inventeringsserier som löper sedan 40 år.

Jan var också något av en pionjär vad gäller studier av ruggning och har sedan början av 1970-talet ansvarat för att 1000-tals ruggkort samlats in i samband med Kvismare fågelstations ringmärkningsarbete.

Forskning blir inte forskning annat än att resultaten analyseras och publiceras. Jan har exemplariskt redovisat resultaten från de olika projekten, framförallt i Kvismare fågelstations årsskrifter, men också i Vår Fågelvärld och i Ornis Svecica.

Vi i Föreningen Kvismare fågelstation (FKF) är oerhört glada för att Jans mångåriga och målmedvetna arbete har uppmärksammats genom SOF:s forskningspris.