Fågelguidningar 2010

Kvismare fågelstation erbjuder guidningar som är öppna för allmänheten vid flera tillfällen under sommarhalvåret. Alla är välkomna och guidningarna ger en bra möjlighet att bekanta sig med Kvismaren och fåglarna. Ingen föranmälan behövs.

Söndag 25 april, kl 9.00: Fågelskådning
Lördag 22 maj, kl 9.00: Fågelskådning
Torsdag 3 juni, kl 22.00: Nattlyssning av fågelsång
Lördag 5 juni, kl 9.00: Fågelskådning
Söndag 29 augusti, 8.00: Ringmärkning
Söndag 5 september, kl 8.00: Ringmärkning
Onsdag 29 september, kl 17.00: Tranor och gäss i skymningen
Lördag den 2 oktober, kl 17.00: Tranor och gäss i skymningen

Kostnad: 40 kr per person
Plats: samling på parkeringen vid Öby kulle
Info: Jan Rees, fågelstationschef, info@kvismaren.org eller 0706-739124

Guidningarna arrangeras med stöd av LEADER Gränslandet.