Frågor från en medlem

Vi har fått några frågor från en medlem. Du är mycket välkommen att ringa mig för utförlig information om dina frågor.

Mina kontaktuppgifter finns på hemsidan, se kontaktlista.

Bo Nielsen / ordförande