Måndag den 12 maj 2014

Nötväcka matar otruget i ur och skur sina ungar vid fågelstationen. Foto: Jacob Roved

Hej dagbok!

Personal: Nico, Teresa, Torben, Lena, Maja Tarka och Jacob Rover samt Magnus (vid tang.).

Väder: Mulet, svaga ost-nord-ostliga vindar, tidvis regn. Omkring 8 grader.

Observationer: Megalarm!!! Prärielöpare (Tryngites subruficollis) på svämmad åker söder om Lötenplattformen (i Hallsbergs kommun). Trevligt och ovanligt vårfynd av denna vadare från Nordamerika. Upptäcktes under kvällen av (den okände legenden) Peter Gustafson från N Bro.

Dagens arbete: Trastsångarteamet har fått experthjälp av Maja Tarka som är här med Jacob (fr. Danmark) och har idag besökt Segersjö där 10 st trastsångare har anlänt. Till Kvismaren blott en endaste ännu, vilket är sent. Vi väntar på inflödet. Brun kärrhöks-bon har lokaliserats med vår nya GPS. Exakta koordinater är viktigt vid uppsökandet av bon. En uggle-/knipholk har satts upp i Ängfalladungen på en höjd som förmodligen duger. De övriga 9 st holkarna runtom i Kvismaren är obebodda, troligen för att de sitter i brösthöjd (för lågt). Sånglärksprojektet kämpar med boletning av denna svårinventerade art. Dock har två revir setts med hona som har bomaterial i näbben. Gulsparven verkar vara längre framskriden med sin häckning jämfört med sånglärkan då vi sett hona gått ner på bo. En gulsparvshane fångades vid en ekologisk åker, blodprov togs. Dessa blodprov ska senare jämföras med gulsparvar som häckar vid konventionellt drivet jordbruk. Övriga arter som ska jämföras är sånglärka och stare. Starholkarn runt Ängfallet kontrollerades och vi fann att de flesta starungar har kläckts för några dagar sedan, fortfarande blinda. Ortolansparvarna har ännu bara kommit upp i blygsamma två exemplar, möjligen tre stycken (samtliga hanar). Till middag åt vi tyskt - Käse Spätzle. En delikatess.

Vänligen Magnus Persson