Kvismarens ortolansparvar har ett fint häckningsår

Ortolanforskarna Magnus Persson och Craig Brookes på fågelstationen bedömer preliminärt att det finns 9 revir av ortolansparv från Ängfallet och österut mot Restamossen. Ytterligare några hannar har hörts sjunga. Magnus och Craig har hittills hittat två bon och noterat ungar på sammanlagt sex platser. Resultatet är alltså 50 % bättre än ifjol då 6 revir identifierades. Vi får gå ca 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett resultat som kan bedömas vara lika bra som i år.

Stor donation till FKF

Kvismare fågelstation har fått en donation på 500 000 kr av Bert Brodén, Örebro, att användas i stationens verksamhet. Bert är en skådare som många träffat ute i markerna i Närke ända sedan början av 1950-talet. Det är med stor glädje styrelsen mottar donationen som kommer att vara ett mycket välbehövligt tillskott till verksamheten under kommande år.

Stort tack Bert!

Fågelstationen är bemannad!

Idag har Craig Brookes från Storbritannien anlänt till Kvismaren, och därmed börjar årets fältverksamhet dra igång på allvar. Craig arbetade på fågelstationen även förra säsongen, och i år stannar han större delen av fältsäsongen. Vi är mycket nöjda med att ha lyckats få hit Craig för ännu en säsong!

Upprop – sök efter sjungande ortolansparvar i vår!

Sveriges Ornitologiska förenings (SOF) insamling till ortolansparven har hittills gett ca 150 000 kr. Det räcker till att 2012 skapa en del vegetationslös mark för de flesta av ortolanparen i Mälardalen. Men för att kunna göra detta måste vi veta var ortolanerna håller till. Mycket talar för att det finns en del grupper av ortolansparvar (de vill gärna sjunga inom hörhåll för varandra) som idag är oupptäckta av oss ornitologer.

Sök alltså efter ortolangrupper i hela Närke i vår!

Lyckade försök att gynna ortolansparv

Under 2011 har en ingående studie gjorts av de häckande ortolansparvarna i området omkring Sörön - Husön - Restamossen. Försök gjordes där tre lantbrukare lämnade 1,5 hektar åkermark osådd, så att det fanns bar jord under hela häckningssäsongen. Försöket var lyckat och sex par ortolansparv bedömdes häcka framgångsrikt i anslutning till den bara jorden. Resultatet har nu publicerats i en vetenskaplig artikel i Ornis Svecica (meddelande 163 från Kvismare fågelstation).