Vi öppnar artikelarkivet!

Genom åren har det pågått en mängd olika projekt här på Kvismare fågelstation. Allt från inventeringar till reguljär ringmärkning. Allt arbete har från starten 1962 presenterats i årsskrifter. Nu har vi gjort de allra flesta artiklarna i årsskrifterna 1962-2010 tillgängliga som PDF här på webbplatsen. Det är Bo Nielsen som har gjort ett jättearbete och skannat äldre årsskrifter.

Klicka här för en förteckning över tillgängliga artiklar.

Lördag den 19 april 2014

Fixing nestboxes in the fog. Picture by LSS

God afton Sverige after Day number 6!

 

Personel: TMJ, TLR, LSS, Magnus Friberg (MFG)

Weather: foggy (very foggy) morning, quite sunny afternoon

Projects: Sörön nest boxes, Marsh Harrier nests, Ringing

 

The 5th day of the season began without visibility. So we just changed plans and started the day with fixing the broken nestboxes in Sörön.

Fredag den 18 april 2014

Personel; TMJ, TLR and LSS

Weather; Cloudy morning. Sun and calm afternoon

Projects; Marsh Harrier nests. Ringing

 

Marsh harriers. This is the main project we are working on at the moment. A new 'wave' of females seems to be arrived at Kvismaren and today there were more females around. With a few pairs displaying and another one building nest, things are getting interesting. How many nests will be in Kvismaren this year?

 

Torsdag den 17 april 2014

A Great Grey Owl in Great Grey Weather - Photo by Lena Soumpasis

Personel: Teresa Montràs Janer (TMJ), Torben Langer (TLR), Lena Soumpasis (LSS)

Weather: Cold and clear morning but a little windy, clouds in the afternoon led to rain in the evening

Projects: Wetland Survey; Marsh Harrier observation

 

Tisdag den 15 april 2014

Nice to be back again!

 

Personel; Teresa Montràs Janer (TMJ), Torben Langer (TLR), Lena Soumpasis (LSS)

Weather; Moderate N wind throughtout the morning with clear sky. Calm and sunny afternoon, with a very, very little short rain

Projects; Wetland Survey; Sörön nest boxes

 

Fältsäsongen 2014 har startat

Nu har fågelstationens personal börjat anlända, och därmed drar årets fältsäsong igång. Först på plats var Teresa Montras Janér från Spanien som anlände häromdagen. Hon är redan bekant med området eftersom hon arbetade hela förra säsongen. Under dagen har också Torben och Lena anlänt från Tyskland. Personalen kommer dra igång säsongen med kärrhöksstudier och våtmarksinventeringar.

Bemanningsläget vid fågelstationen är mycket bra med i det närmaste full täckning i fram till september.

Söndag den 29 september 2013

Last bird of the season, a Reed Bunting. Photo; MKS

Last day of the season today!!

Personnel; MKS, TMJ, MFG, 1x ’Crane Girl’

Weather; A clear calm morning. A light NE wind began to pick up late morning, patchy cloud in the afternoon.

Projects; Standardised CES Ringing (Vallen, Fågelsjön)

Ringing totals; Nets 06:50 – 11:30

Chiffchaff 4
Wren 1
Robin 1
Redpoll 1 (flammea)
Reed Warbler 2
Willow Warbler 1
Bearded Tit 16
Blue Tit 11
Brambling 1
Reed Bunting 18
Great Tit 7

Lördag den 28 september 2013

Personnel; MKS, TMJ, 1x ’Crane Girls’

Weather; Moderate NW wind throughout, a cloudy night resulted in a much more comfortable temperature first thing in the morning.

Projects; Ringing (Öby Kulle)

Ringing totals; Nets 06:50 – 09:30

Goldcrest 1
Robin 1
Blue Tit 1
Great Tit 2
Chaffinch 1
Brambling 1

TOTAL = 7 (+ 0 Control)

Quite a disappointment today! Almost nothing moving around and little caught.

Fredag den 27 september 2013

Personnel; MKS, TMJ, 1x ’Crane Girls’

Weather; Moderate NW wind throughout, very cold in the morning with mostly clear skies. Same as yesterday really.

Projects; Ringing (Öby Kulle)

Ringing totals; Nets 08:45 – 11:30

Chiffchaff 1
Redpoll 1 (flammea)
Marsh Tit 1
Blue Tit 15
Great Tit 2
Chaffinch 2
Brambling 1

TOTAL = 23 (+ 8 Control)