Monday May 28th 2018

Magnus Persson visar upp en ringmärkt ortolansparv, hane. Den 13:e maj 2018. Foto: Tage Ashing.

Kvismaren, Måndagen den 28:e maj 2018.

Väder: Blå himmel och sol.

Projekt:

Gänget som jobbar med trastsångare har hittat sju nya honor och upptäckt tre nya bon.

Fransmännen har arbetat med fåglar i jordbrukslandskapet (sånglärka, gulärla och storspov).

Magnus och jag har sett en ny ortolansparvshona. Totalt har vi två upptäckta honor. De flesta individer som observeras i fält är hanar.

Tage