Litografier – lämplig julklapp!

Inlagt av sitemaster tors 2008-11-20, 21:10

I fågelstationens litografiserie med kvismaremotiv finns fyra motiv kvar i begränsat antal, nämligen nr 2 Harald Wibergs ”Bläsänder över Rysjön”, nr 4 Bo Mörneruds ”Brun kärrhök och Skrattmåsar”, nr 5 Lennart Sands ”Varfågel i Vårvintersälg” samt nr 6 Gunnar Brusewitz ”Sjungande Ortolansparv”.

Upplagan för samtliga sex motiv i serien är 280 ex. Vid beställning, sätt in 720 kr (inkl 70 kr för frakt & emballage) på postgiro 89 26 94-1, Kvismare Fågelstation. Frågor besvaras av Bo Runesson 070-657 6203.