Forskningsprogrammet vid Kvismare fågelstation 2009

År 2009 kommer 17 projekt att drivas i fågelstationens regi, se förteckningen nedan. Du kan medverka i flera av dem genom att rapportera observationer av olika slag. Notera dina observationer på Svalan eller via e-post: (the_staff@kvismaren.org) till stationen. Du kan också ringa (019-23 80 31) och tala med platschefen Jan Rees.

De observationer vi är mest intresserade av är:

Söndagsguidningar i Kvismaren

Kvismare fågelstation erbjuder guidad fågelskådning i området under följande söndagar våren 2009: 3, 10, 24 och 31 maj samt 7 juni.
Två guidningar per dag, klockan 07 och 10.
Vi samlas vid Öbystugan på Öby kulle och vandrar gemensamt till lämplig plats.

Kostnad 40:- per person, ingen föranmälan behövs.

Frågor? Kontakta stationschefen Jan Rees på info@kvismaren.org eller 0706-73 91 24.

Jan Rees ny stationschef

Vi fick flera mycket väl kvalificerade ansökningar till tjänsten som utlystes i början av 2009. Slutligen blev det Jan Rees som fick tjänsten som sträcker sig från 15 april till 30 oktober.

Jan Rees är bosatt i Karlstad och har varit ringmärkare vid Hammarö fågelstation sedan 1990. Han är disputerad och kommer närmast från en fyraårig forskarassistenttjänst där han framför allt riktat in sig på hajars evolution.

Vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Jan i Kvismaren.

Julkort

Föreningens julkortsserie utgörs av fyra motiv - blåmes, domherre, gulsparv och trastar - samtliga framställda efter akvareller målade av konstnären Nils Forshed. Samtliga vykort kostar 4 kr/styck. Vid beställning av minst 10 kort 3 kr/styck. Bifoga porto om 5 kronor. Beställning sker via postgiro 56 53 62 -1, Kvismare Fågelstation.

Litografier – lämplig julklapp!

I fågelstationens litografiserie med kvismaremotiv finns fyra motiv kvar i begränsat antal, nämligen nr 2 Harald Wibergs ”Bläsänder över Rysjön”, nr 4 Bo Mörneruds ”Brun kärrhök och Skrattmåsar”, nr 5 Lennart Sands ”Varfågel i Vårvintersälg” samt nr 6 Gunnar Brusewitz ”Sjungande Ortolansparv”.

Upplagan för samtliga sex motiv i serien är 280 ex. Vid beställning, sätt in 720 kr (inkl 70 kr för frakt & emballage) på postgiro 89 26 94-1, Kvismare Fågelstation. Frågor besvaras av Bo Runesson 070-657 6203.