Årsmöte den 7 april 2018

Föreningen Kvismare Fågelstation har sitt årsmöte i Klockaregården, Norrbyås, lördagen den 7 april 2018 kl 10.00.
Mötet avslutas med att Stefan Thorsell håller ett föredrag om våtmarksskötsel, med fokus på frågor som bl.a. rör Kvismaren.