Vart tar de vägen? Karta med återfynd av Kvismarmärkta fåglar

map from birdringing.bioatlas.se

Varje år ringmärks flera tusen fåglar av Kvismare fågelstation. En liten andel av dessa fåglar hittas på andra platser i Sverige och världen. Vissa har kontrollerats av ringmärkare medan andra kan ha krockat med glasrutor eller fångats i jakt. Nu presenteras alla återfynd på en zoombar världskarta, som ger en bild av var Kvismarens fåglar tar vägen.

Kartan med Kvismare fågelstations återfynd finns på birdringing.bioatlas.se