Styrelse och funktionärer

Styrelseledamöter

Namn Post E-postadress Telefon
de Laat, Nico materialförvaltare nhjdelaat@gmail.com 073-966764
Friberg, Magnus personalchef friberg83@gmail.com 019-23 04 53, 073-503 08 35
Hansson, Bengt bengt.hansson@biol.lu.se 0451-610 96
Larsson, Tord ringmärkningschef tord@isonine.se 070-716 62 54
Nielsen, Bo ordförande, bitr. ringmärkningschef, redaktion för infobladet, redaktion för årsskriften bo.nielsen@seaside.se 0340-627212, 070-2041964
Persson, Magnus sekreterare humlapersson@hotmail.com 073-366 71 72
Rhönnstad, Patrik patrik.rhonnstad@gmail.com 070-752 80 29
Sahlman, Tobias redaktion för årsskriften, webbansvarig tobias.sahlman@gmail.com 072-5608604, 070-5485675
Simonsson, Patrik materialförvaltare, repr. i Örebro naturvårdsråd, repr. i Osetkommittén patrik.simonsson@orebro.se 019-12 07 54
Sondell, Jan vice ordförande, forskningsansvarig jan.sondell@telia.com 08-560 326 38
Waern, Hans kassör, försäljningschef hans@ekonoma.se 019-52 20 18
Wändell, Oskar medlemskassör, redaktion för årsskriften oswa02@kth.se 08-458 91 03

Övriga förtroendevalda

Namn Post Telefon
Eriksson, Nils revisor 019-23 30 22
Johannesson, Håkan revisorssuppleant
Johansson, Lars revisor
Sjöstedt, Erik valberedning